“Vācbaltieši. Latvija. 1939. gads”

IELŪGUMS
Latviešu - vācbaltiešu kultūras biedrība Domus Rigensis,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
Mencendorfa nams. Rīdzinieku māja-muzejs. 17.-18.gs.
ielūdz Jūs
trešdien, 2019. gada 13. novembrī plkst. 17.00
uz pasākumu “Vācbaltieši. Latvija. 1939. gads”
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē
Programmā:
Dr. hist. Raimonda Cerūža, LU asociētā profesora priekšlasījums “Attieksme pret vācbaltiešu izceļošanu 1939. gadā”
filma “Uz visiem laikiem. Vācbaltiešu izceļošana” (29 min., veidotāji: “Mistrus Media”, scenārijs – Guntars Daģis, Lilita Eglīte, režija – Daina Rašenbauma, Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2013.g.)
Rīgas vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa "Morgenrot" priekšnesums
Sarunas
Gaidīsim Jūs arī uz pasākuma ievadu plkst. 16.00 Daugavas krastā,
pie Rīgas Lielā Kristapa skulptūras – simbolisku ziedu ielaišanu Daugavā –
atceres veltījumu vācbaltiešiem, kuriem bija jādodas prom no Dzimtenes laikā no 1939. gada oktobra līdz 1941. gada pavasarim
Tālruņi informācijai:
+371 29611402 (Domus Rigensis, Nora Rutka),
+371 29129052 (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Ingrīda Lukašēviča),
+371 28376417 (Mencendorfa nams, Ilona Audere)

Komentēšana ir liegta.