Ainas Muzes ( 1943 – 2017) piemiņas izstāde

Ainas Muzes ( 1943 – 2017) piemiņas izstāde

 

Latvijas tekstilmākslas „zelta fonds” nav iedomājams bez Ainas Muzes radošā veikuma. Atzīmējot viņas 75.jubileju, tapusi šī izstāde – kā mēģinājums pavērt logu uz mākslinieces daudzpusīgo, emocionālo pasaules redzējumu. “Logs” ar savu dziļi filozofisko nozīmi ir fascinējošs, iecienīts elements Ainas Muzes darbos. Caur logu ne tikai ieraugām apkārtējo pasauli un saņemam svaigu gaisu, caur to skan mūzika, logs veido gaismu spēles tumsā, izgaismojot pie mājas augošu koku apveidus un ļaujot ieraudzīt visdažādākos tēlus, katram lūkotājam citādus, jo katrs redzam tik atšķirīgi pat caur vienu un to pašu logu. Ainas domāšanu un prasmi daudz ietekmējis viņas skolotājs – izcilais tekstilmākslas meistars Rūdolfs Heimrāts, kurš mācījis gan pietāti pret tradīcijām, gan mudinājis aktīvi meklēt savus novatoriskus ceļus. Ainas Muzes profesionālā darbība aizsākusies 1960-jos gados ar rūpnieciski ražotu audumu dizaina izstrādi rūpnīcā „Rīgas audums”, vēlāk nozīmīga pieredze gūta tekstildarbu izveidē Rīgas interjeriem. Ar gadiem mākslinieces “logs” kļuvis plašāks un plašāks. Jau vairāk nekā divdesmit gadus paralēli gobelēniem meistare darinājusi tekstilmozaīkas. Aina Muze ir šīs tehnikas aizsācēja Latvijā. Viņa bija tā, kas Latvijas Mākslas akadēmijā izveidoja speciālu programmu un kursu šajā jomā, organizēja studentu darbu izstādes un dibināja Latvijas Tekstilmozaīkas asociāciju. Ainas Muzes idejas turpina dzīvot studentos, bet viņas darbi rodami baznīcās, daudzos muzejos un privātkolekcijās visā pasaulē. Sastapšanās ar mākslinieces darbiem ir iespēja ielūkoties viņas pasaulē caur viņas radītu “logu”.

Arī šī izstāde ir Ainas Muzes atstāts “atvērts logs”…

Izstāde apskatāma no 4. līdz 31.jūlijam.

Komentēšana ir liegta.