Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” stikla mākslas darbnīcai – 25

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” stikla mākslas darbnīcai – 25

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” aicina apmeklēt audzēkņu darbu izstādi “Gadskārtas”

Mencendorfa nama Stikla mākslas un studiju centra telpās no 2018. gada 2.februāra līdz 16.martam.

Stikla mākslas darbnīca Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” strādā kopš 1993.gada.

Izglītības programma ir aktuāla vairāku iemeslu dēļ:

  • ar šo mākslas veidu nevar nodarboties mājās (tam nepieciešamas speciālas krāsnis stikla kausēšanai);
  • darbnīcā ir iespējams izgatavot rotaslietas, sienas un galda dekorus, kā arī logu vitrāžas;
  • audzēkņiem ir iespēja piedalīties izstādēs, konkursos, gūstot augstu novērtējumu;
  • profesionālā ievirze (jaunieši turpina mācīties mākslas skolās – O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā).

Īstenojot programmu, katru gadu ir gūti panākumi Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” organizētajās tematiskajās izstādēs, Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādēs un konkursos.

Izstādē eksponēti izstāžu/konkursu laureātu darbi.

Par darbu “Zaru raksti”2015. gada 6.-12. jūlijā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuāli plastiskās mākslas konkursā iegūts ZELTA DIPLOMS.(stikla kausējumus veidojuši 2.-9.klašu audzēkņi).

2016. gadā jāatzīmē Matīsa Komļeva veidotā mozaīka ”Klusā daba Nr4”(1.pakāpes diploms), Martas Kļaviņas “Dejotprieks” (3.pakāpes diploms) un Danielas cielavas mozaīka ”Saules koks” (atzinība). Darbi guvuši augstu vērtējumu Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis2016” Rīgas domē.

2016. gada novembrī Bērnu un jauniešu centrā tika atklāta Malindas Maijas Briedes personālizstāde. Malinda mācījās O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā un diplomdarbā veidoja vitrāžu. Šobrīd Malinda ir Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkne stikla izstrādājumu dizaina programmā.

2017. gadā Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē –konkursā “Laikmetu griežos 10”-“Atklāj Rīgu no jauna” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Matīss Komļevs ieguva 1.pakāpes diplomu, Zane Estere Pole, Ingrida Poļītova, Laima Grasa un Rūta Grasa ieguva 2.pakāpes diplomus.

2017. gadā Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstādē–konkursā “Daba mums apkārt.PĻAVA-12” Matīss Komļevs un Kitija Pusķeire ieguva 2.pakāpes diplomus.

2017. gadā Matīss Komļevs un Kitija Pusķeire saņēma atzinības Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2017” Latvijas kārtā. Darbi tika nosūtīti konkursam Čehijā. Matīsa darbs ieguva vienu no augstākajiem novērtējumiem konkursā – “Lidices rozi” 25.000 darbu konkurencē no visas pasaules. Šogad konkursā “Lidice 2018” atzinību ieguva Kitijas Pusķeires stikla lampa “Ledus sirds” un Lailas Ločmeles stikla trauki “Leduspuķes”. Darbi būs apskatāmi Rīgas domē no 6.-22. februārim.

2017. gadā 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā Bauskā Matīss Komļevs, Justīne Matisone un Kitija Pusķeire par darbu “Rīgas ģērboņi” ieguva 2. pakāpes diplomu. Laila Ločmele par stikla gleznojumu “Pontona tilts” ieguva 3.pakāpes diplomu.

2017. gada nogalē ar augstiem sasniegumiem Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-labdarības akcijā ”Ziema pilsēta’” Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā “Gaiļezers” mūs iepriecināja Laima Grasa, Ingrida Poļītova (1.vietas diploms), Bruno Runcis (3.vietas diploms) un Estere Brice (atzinība). Darbi šobrīd vēl atrodas Gaiļezerā.

Rīgas atklātā bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Brīnumainā Rīga mozaīkā” Kitija Evija Pusķeire par darbu “Nakts Vecrīgā” ieguva 2.vietu un Bruno Runcis par darbu “Saules akmens” -3.vietu.

Matīss Komļevs ir saņēmis Gada balvu Rīgas mērogā nominācijā “Par sasniegumiem interešu izglītībā”.

2018. gada sākumā Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis2017” Rīgas domē par darbu “Lāču pasaka” Sofija Korņejeva ieguva atzinību.

Audzēkņi katru gadu ar radošajām darbnīcām piedalās Vērmanes dārzā, Kalnciema kvartālā, bērnu svētkos ”Mīlestības diena Latvijai” Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” u.c. aktivitātēs.

Stikla mākslas darbnīcas pedagoģe Ilze Rimicāne ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu.

 

Ilze Rimicāne

 

 

Komentēšana ir liegta.