Kaspara Auzas personālizstāde Pūralādes Latvijas simtgadei

Kaspara Auzas personālizstāde

Pūralādes Latvijas simtgadei

No 2. augusta līdz 1. septembrim Mencendorfa namā Rīgā apskatāma Kaspara Auzas personālizstāde “Pūralādes Latvijas simtgadei”, kuru atklās 2. augustā 20:00 kopā ar  folkloras kopu “Delve”.

Izstāde veidota kā veltījums Latvijas valsts simtgadei un darbi ir pūralādes, kas restaurētas, apkaltas un apgleznotas.

Visi darbi tiek veikti kalejdarbnīcā “Kalna kalējos”, kur arī izveidots kalējlietu muzejs.

 

 

Kaspars Auza (dzimis 1962. gada 15. oktobrī)

Tautas Daiļamata meistars (1989),

Latvijas Amatniecības kameras kalējmeistars, varkalis (1995),

Darbi redzami dažādos publiskos un privātos projektos: “Lido”, “Rozengrāls”, “Black Balsam”, Latvijā un Norvēģijā, sadarbībā ar arhitektiem, dizaineriem un restauratoriem.

Vidrižos kalējdarbnīcā “Kalna kalēji” notiek arī publiski pasākumi jaunlaulātajiem, tūristiem un skolas bērniem laimes pakava un naglas kalšanā kalējmeistara uzraudzībā (www.kalumi.lv ).
Vislielāko iespaidu uz profesionālo izaugsmi atstājis studijas “Spanga” vadītājs Tautas mākslinieks Džems Bodnieks, jo šajā laikā tapa vara trauki ar mūsu tautai spēcīgu simboliku.

Pats pirmsākums kalēja profesijas izvēlē meklējams vecvectēvā – Miķelis Tauriņš (1869-1931) Valmierā uzcēla darbnīcu kalšanai un čuguna liešanai, ražoja dampjus un traktorus, ko eksportēja arī ārpus Latvijas.

Izstādes atklāšana 2. augustā 20:00 Mencendorfa namā

Komentēšana ir liegta.