Konference “Latvija – Nīderlande” un izstādes “Latvijas – Nīderlandes tirdznieciskie sakari starpkaru periodā”atklāšanas pasākums

Philips. Foto no RVKM krājuma

Muzejs “Mencendorfa nams un Vēndamas Vēnkoloniālais muzejs ielūdz Jūs pagodināt ar savu klātbūtni konferenci “Latvija – Nīderlande” un izstādes “Latvijas – Nīderlandes tirdznieciskie sakari starpkaru periodā”atklāšanas pasākum

2018. gada 16.novembrī

Grēcinieku ielā 18

 

 

14.00 Konference ( angļu un latviešu valodā):

 

Jons de Jonge. Latvijas – Nīderlandes diplomātiskie sakari starpkaru periodā.

( Nīderlandes – Baltijas biedrība Vlagtvedē, Nīderlande)

 

Hendriks Andris Hahmērs. Latvijas – Nīderlandes kuģniecības sakari starpkaru periodā.

( Vēndamas Vēnkoloniālais muzejs, Nīderlande)

 

Ieva Sproģe – Grigorjeva. Mencendorfa nama un Vēnkoloniālā muzeja sadarbība.

( mencendorfa nams)

 

Kafija

16.00 Izstādes atklāšana

 

 

 

 

Komentēšana ir liegta.