TLMS „REZĒDA” izstāde „Pušķojumu un pušķu tradīcijas latviskajā mantojumā”

Mencendorfa nams aicina uz izstādes “Pušķojumu un pušķu tradīcijas latviskajā mantojumā” atklāšanu 1.decembrī plkst.17:00

Gadu simteņiem ilgi veidojusies mūsu tautas māksla, kuras paraugus skatam senmantu krātuvēs. No šiem paraugiem redzam, ka mūsu senči, labprāt savas lietas rotājuši, jeb kā min dainas, “pušķojuši”. Dekoratīvās rotas šaurākā nozīmē – pušķojumus, kurus latvieši veidoja atsevišķām vietām un uz īsu laiku, īpašām godu reizēm un gadskārtu svētkiem. Autentisko rotājumu izgatavošana, tradicionālo godu dekorējumu pētniecība uz rakstveida un mutvārdu liecībām ir TLMS “Rezēda” izstādes “Mājas pušķojumi un pušķi tautas tradīcijās” koncepcijas pamatā.

 

Pušķojumu un pušķu tautas tradīcijai Latvijā ir gadsimtiem sena vēsture.

TLMS „Rezēda” savas pastāvēšanas 36 gados ir pētījusi tautas tradīcijas, pievēršot uzmanību kompozīcijas nozīmei, krāsu ietekmei un iedarbībai uz cilvēka uztveri, jūtām, emocijām. Šajā gadījumā īpaša uzmanība veltīta seno pušķu un pušķošanas tradīciju izstrādāšanai materiālā, [skat.Pušķi un pušķojumi tautas tradicijās/ Kr.Pāvuliņš 1931.] veltot īpašu uzmanību autentiskajam izpildījumam, lai nerastos pārpratums par izstrādājuma izcelsmi un vēlmi nonicināt latviešu pušķošanas mākslas tradīcijas. Izstādes eksponāti iepazīstina apmeklētājus ar augu pušķojumu izmantošanas iespējām, godu pušķojumu un gadskārtu pušķojumu jomās, izmantojot dažādas inovācijas kompozīciju veidošanā, lai radītu jaunu komunikācijas veidu starp cilvēkiem.

Mūsu dienās, kad saistībā ar globalizāciju, pasaule ir kļuvusi maza, gribas paturēt tās tradīcijas un mākas, kas latviešiem piemitušas gadsimtu gaitā.  Ķīniešu plastmasas grabuļu vietā mēs cilvēkiem piedāvāsim izziņu par mūsu vēsturi, par mūsu pieejamajiem dabas materiāliem, linu, salmiem, smilgām, pogaļām, pākstīm, sūnām, čiekuriem, utt. Atgriezīsimies pie mūsu pirmatnējām saknēm, pie dabas!

Izstāde apskatāma līdz 31.janvārim.

Komentēšana ir liegta.